حضور دربیست وچهارمین نمایشگاه بین مللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران از تاریخ 11 تا 14اردیبهشت ماه 1398

حضور در نمایشگاه تهران یکی از اقدامات این شرکت برای اجرای برنامه های راهبردی توسعه ساخت داخل، جلب همکاری و ایجاد پیوند با سازندگان کالای نفت و توجه به بومی سازی و خوداتکایی است.