ساخت رینگ و پوسته

شرکت وستا صنعت قادر به تولید فلنج وکلوژرهای اتصال عایقی  تا سایز 56 اینچ و همچنین تولیدکلوژرفیلتر گاز خشک و درب سپراتور برای صنایع  نفت وگاز می باشد.

شرکت وستا صنعت اصفهان

موفقیت نه یک بازی ذهنی، که آنسوی جسارت است. موفقیت نه یک بازی ذهنی، که آنسوی جسارت است.

آدرس:ایران، اصفهان، منطقه صنعتی قهدریجان، واحد 6

شماره تماس: 3-3137606650-0098