ساخت بدنه و کلوژر

شرکت وستا  صنعت قادر به فورج بدنه و کلوژر ولوها از سایز 1/2 اینج تا 14 اینج ازکلاس 150 تا 1500 باانواع متریال نظیر A105 ,A694  مطابق با استاندارد API و  ASTM می باشد.

موفقیت نه یک بازی ذهنی، که آنسوی جسارت است. موفقیت نه یک بازی ذهنی، که آنسوی جسارت است.

آدرس:ایران، اصفهان، منطقه صنعتی قهدریجان، واحد 6

شماره تماس: 3-3137606650-0098